Genealogie

Genealogie

Laatste update: 05 november 2007
 
 
Stamboomonderzoek
 
Gegroeid vanuit de wortels van't bestaan
een stam met steeds weer nieuwe loten.
Met bladerdak zo helder schoon
uit eeuwenlang ontsproten.

Henk W.F. Banis
(Rotterdam)

 
 
Op deze pagina vind je een aantal parentelen van de voorouders van onze zoon Hermen. Uiteindelijk is zijn geboorte (in 2003) er de oorzaak van dat ik werk ben gaan maken van mijn sluimerende belangstelling voor genealogie.

Ik ben in de vroege zomer van 2004 begonnen met onderzoek naar mijn eigen voorouders. Ik had al wat summier materiaal liggen en het enige dat ik verder zelf gedaan heb is internet uitpluizen.
Gewoon "Banis" ingeven in Google of in andere zoekmachines en dan kijken wat het oplevert. En ik heb met behulp van het digitale telefoonboek van Nederland alle daarin vermelde Banissen een brief geschreven met een verzoek om meer informatie. Dat leverde een boel materiaal op van anderen, die al eens eerder onderzoek gedaan hebben naar de naam Banis.

Op min of meer vergelijkbare wijze ben ik aan de andere parentelen gekomen. Er is natuurlijk al een boel voorouderonderzoek gedaan, en er is ook veel gepubliceerd op internet. Het is alleen maar een kwestie van goed zoeken...

Omdat er al veel gedaan is heb ik er niet zo'n behoefte aan om zelf nog eens in archieven te gaan spitten. Daartoe ontbreekt mij eigenlijk ook de tijd en de gelegenheid.
Uiteraard ben ik degene die al dat prachtige materiaal al hebben uitgezocht bijzonder erkentelijk en zij verdienen allen een groot bedankje. Al het materiaal is hier gepubliceerd met de instemming van de oorspronkelijke auteurs.

Wat ik tot nu toe gevonden heb is dat er globaal 4 regio's zijn waar Banissen voorkomen: Almelo/Hengelo, Rijssen, 't Gooi/Almere en Rotterdam. En natuurlijk zijn er verspreid over Nederland nog wel meer Banissen, maar niet in grotere concentraties zoals in deze 4 regio's.
Gebleken is dat de Gooise Banissen afstammen van de Rijssense; een verband tussen de overigen is (nog) niet aangetoond.

Ik weet bijvoorbeeld dat er, volgens het nationale digitale telefoonboek, 28 Banissen in Frankrijk wonen, waaronder mijn broer Jan. In Amerika wonen er ook een heleboel, maar die zijn allemaal van Poolse of Griekse afkomst en heetten vroeger Baniscewski ofzo. Dat weet ik dan weer omdat ik wel eens een tijdje ge-emailed heb met een Amerikaans meisje dat Lacey Banis heet.

Ikzelf ben van Almelose oorsprong, in rechte lijn afstammend van ene Geese Baenis, weduwe van Jan Geerlichs, pachteres van erve De Banis en de oudst bekende Banis die ik gevonden heb.
Erve De Banis lag vlakbij de Bellinckhof in Almelo en is in 1908 afgebrand en niet meer herbouwd. Ligt hier de oorsprong van mijn familienaam? Of ligt die toch in Rijssen, waar een buurtschap ligt, genaamd d'n Banis, en waar een Banisschool is, en een Banisweg?
Wie het weet mag het zeggen!

Toen ik toch eenmaal bezig was ben ik ook maar gaan zoeken naar voorouders van moeders kant,
en ook naar de voorouders van mijn vrouw Daniëlle de Iongh. Zo'n mooie achternaam vraagt gewoon om nader onderzoek!

Een schematisch overzicht van onze Hermen zijn voorouders vind je in de kwartierstaat.

Hiernaast tref je een aantal tekstbestanden aan. Je kunt ze downloaden en openen in een teksteditor (zoals Notepad) of in een tekstverwerker (zoals Word). Het zijn ascii-bestanden, dus het moet zondermeer bruikbaar zijn. Wel zul je waarschijnlijk een klein lettertje moeten gebruiken, anders past het misschien niet binnen de kantlijnen.

De gegevens in de stambomen vallen, voor zover ik het begrijp, onder de Wet op de Privacy.
Als je moeite hebt met gegevens die ik op deze website publiceer, wil je dan wel even contact met me opnemen?

En ooit, ja ooit, zal dit een prachtige website worden over mijn familienaam. En over de familienaam van mijn vrouw: De Iongh. Ja, met een hoofdletter i in plaats van een hoofdletter j.

Ik speel zelfs met de gedachte om er een boekwerk van te maken. Het Boek Banis ©, bijvoorbeeld. Maar dat is allemaal nog zover weg...

 
 
Dronten, 09 augustus 2006

Johan Banis
(Almelo)

 
 
Voor commentaar en wat voor op- of aanmerkingen dan ook:
KlikEmailadreshier